Przeciwpożarowy wyłącznik DH-PWP-1

Wycena indywidualna


Najważniejsze cechy:

  • przyjęcie sygnału sterującego z zewnętrznego urządzenia uruchamiającego (UU PWP) (np. ręczny przycisk PWP)
  • odłączenie dopływu energii elektrycznej w obsługiwanej strefie pożarowej – DH-PWP-1 (UW PWP): urządzenie wykonawcze z zabudowanym wyłącznikiem lub rozłącznikiem
  • zasygnalizowanie / potwierdzenie odłączenia – DH-PWP-1 (US PWP): urządzenie sygnalizujące – sygnalizacja optyczna

    Zestaw DH-PWP-1 powinien być używany w obiektach, wobec których istnieje wymóg stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Uzupełniony o zewnętrzny ręczny przycisk uruchamiający stanowi kompletne rozwiązanie pozwalające na wyposażenie budynku w certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) dostosowany do wymagań i parametrów technicznych zawartych w wykonanym i uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych projekcie urządzenia przeciwpożarowego.

 

Więcej informacji na stronie www.dhpolska.pl