AdComNet

AdComNet (Advanced Communication Network) to oparta na magistrali technologia firmy D+H, dzięki której rozmieszczone w zdecentralizowany sposób stan­dardowe centrale oddymiania mogą być zintegrowane w prosty i dowolnie programowalny sieciowy system oddymiania oraz naturalnej wentylacji.

Filtry
dodano do koszyka:
Podsumowanie