Centrale oddymiania

Centralnym elementem grawitacyjnego systemu oddymiania są centrale oddymiania. Odbierają one sygnały, np. z czujek pożarowych i sterują pracą urządzeń według danego scenariusza pożarowego.

Filtry
dodano do koszyka:
Podsumowanie