6000PLUS/OPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO