ITR 79 regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym