LT 84-A natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania