LT 84-U-W podtynkowy przycisk do wyłączania automatyki pogodowej