SLT 42-A natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania z zamkiem