ZP-GVL 8408-M płyta do centrali przewietrzania dla napędów 24 V DC